Hoppa till sidans innehåll

Ansökan om medlemskap


Tack för att du vill vara medlem i Torsby ridklubb!

Då vi är en ideell förening så är det medlemmarna som ÄR Torsby ridklubb. Varje enskild medlem är mycket viktig för oss och vår verksamhet, både ur ekonomisk synpunkt och för den idella hjälp vi behöver för att driva ridskolan.

Vi har idag två olika typer av medlemskap - vanlig medlem samt stödmedlem.


Vanlig medlem

Det medlemskapet ska du lösa som:

  • Rider lektion hos oss (den medlemsavgiften faktureras på din första ridfaktura för året)
  • Löser tävlingslicens och tävlar för oss
  • Löser anläggningsavgift
  • Tillhör USK och tävlingskommittén

Medlemsavgiften avser kalenderår, 1/1-31/12.
I medlemsavgiften ingår bl a en bra olycksfallsförsäkring hos Folksam samt tidningen Häst & Ryttare.

Som medlem hos oss förväntas du även hjälpa till med torgstädning (perioden mars-oktober), vid våra medlemsförsäljningar (Newbody, Vår Bazaar, Kakservice m fl) samt ev. andra aktiviteter där vi kan behöva din hjälp!

Som lektionsridande medlem gör du också stalljour ungefär en gång per termin, tillsammans med en erfaren stallelev. Det är en del av din utbildning hos Torsby ridklubb.

Om du vill lösa vanligt medlemskap ska du markera "Jag vill vara aktiv inom följande idrotter" och sätta ett kryss i rutan Ridsport.

Medlemsavgiften är 350 kr för junior (t o m det år man fyllt 18 år) och 450 kr för senior.


Stödmedlem

Stödmedlemskap är ett medlemskap för de som inte är aktiva på anläggningen och som inte rider här på ridklubben, t ex en farmor/mormor eller om man bara vill stödja klubben ändå.

Stödmedlemskap kan inte lösas av de som rider aktivt, inte heller av den som löser anläggningsavgift - då skall ordinarie medlemskap lösas.

Som stödmedlem är man inte försäkrad och får ej heller tidningen Häst & Ryttare.

Om du vill lösa stödmedlemskap ska du bara kryssa i "Jag ansöker endast om medlemskap"

Avgiften för stödmedlemskap är 200 kr per kalenderår (1/1-31/12).


 

Välj typ av medlemskap

Välj om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen. För att utöva en idrott ska du markera kryssrutan för den idrotten under "Jag vill vara aktiv i följande idrotter". Det är möjligt att vara aktiv inom flera idrotter i föreningen, markera de du önskar vara aktiv inom.

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Ange dina personuppgifter
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Du är under 18 år, ange minst en målsman
Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Om dina uppgifter redan finns i annan organisation i IdrottOnline kommer uppgifterna du har angivit inte att sparas i IdrottOnline. Dina tidigare uppgifter kommer finnas kvar. Om du sedan tidigare har en manuellt angiven kontaktadress inlagd i IdrottOnline så kan du automatiskt uppdatera denna till din folkbokföringsadress genom att kryssa i kryssrutan nedan. Om du vill ändra någon av dina andra kontaktuppgifter, vänligen kontakta föreningen.

Postadress:
Torsby RK - Ridsport
Röbjörkeby 11
68592 Torsby

Besöksadress:
Röbjörkeby 11
68592 Torsby

Kontakt:
Tel: 0706612995
E-post: torsbyridklubb@telia...

Olycksfallsförsäkring Folksam

facebook-button