Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 20 mars 2022


Du som är medlem i Torsby ridklubb hälsas varmt välkommen till årsmöte söndagen den 20 mars 2022 kl. 17.00. Vi vill även påminna om att motioner ska vara inskickade eller lämnade till klubben senast tre veckor innan årsmötet, dvs senast söndagen den 27 februari.

Det blir fysiskt möte denna gång

Förra året var vårt årsmöte digitalt, i år är du välkommen till ett "vanligt" fysiskt årsmöte, på Prostgårdslagårn.

Vi bjuder på smörgåstårta så anmäl dig innan ...

så vet vi hur mycket vi ska köpa hem.

Anmäl dig senast torsdagen den 17 mars. Sänd mail till This is a mailto link eller ring till ridklubbens telefon

Om du vill sända in en motion

Vill du sända in en motion, sänd den till This is a mailto link så att den har kommit in senast 27 februari 2022.

Varmt välkommen till årsmötet!

Dagordning

§1 Mötet öppnas

§2 Val av ordförande för mötet

§3 Val av sekreterare för mötet

§4 Fastställande av röstlängd

(Alla närvarande som är över 15 år och som har betalat medlemsavgiften skriver på röstlängden. För att vara röstberättigad måste du ha varit medlem i minst en månad den dagen som årsmötet är.)

§5 Val av justerare och rösträknare (2+1)

§6 Godkännande av dagordning

§7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

§8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse läses upp

§9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelse läses upp

§10 Fastställande av balansräkning och resultaträkning

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

§13 Val av ordförande för föreningen (på ett år)

§14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

§15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

§16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen

§17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

§18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

§19 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedning

§20 Val av ombud till SVRF:s och distriktets allmänna mötet och ev. andra möten där föreningen har rätt att representeras med ombud

§21 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

§24 Behandling av inkomna av motioner och styrelseförslag

§25 Mötet avslutas

Uppdaterad: 17 FEB 2022 20:08 Skribent: Styrelsen
E-post: Adressen Gömd

 Vi är en kvalitetsmärkt ridskola som är öppen för alla, oavsett om du är tjej eller kille, ung eller gammal, med eller utan häst. Alla är lika välkomna!


Postadress:
Torsby RK - Ridsport
Röbjörkeby 11
68592 Torsby

Besöksadress:
Röbjörkeby 11
68592 Torsby

Kontakt:
Tel: 0706612995
E-post: torsbyridklubb@telia...

Olycksfallsförsäkring Folksam

facebook-button