Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 28 februari 2021


Du som är medlem i Torsby ridklubb hälsas varmt välkommen till årsmöte söndagen den 28 februari 2021 kl. 17.00. Vi vill även påminna om att motioner ska vara inskickade eller lämnade till klubben senast tre veckor innan årsmötet, dvs senast fredagen den 5 februari.

Det blir digitalt möte denna gång

På grund av rådande pandemi, kommer årsmötet denna gång inte att vara fysiskt, utan digitalt.

Alla som vill vara med behöver därför anmäla sig i förväg och ange en e-postadress som vi kan skicka möteslänken till när det är dags för mötet.

Mötet kommer att hållas i Microsoft Teams, men man behöver inte ha Teams på sin dator eller i sin telefon, utan det går bra att vara med ändå. Men du behöver en dator, platta eller smart telefon med internet för att det ska fungera.

(Om du funderar på det där med digitalt årsmöte, kan du läsa om det på Riksidrottsförbundets hemsida. STorsby ridklubb är med i Ridsportförbundet som i sin tur är anslutet till Riksidrottsförbundet.)

Anmäl att du vill vara med senast fredagen den 26 februari

Anmäl dig till This is a mailto link och sänd då ditt namn och den e-postadress som du vill ha mötesinbjudan till.

Om du vill sända in en motion

Vill du sända in en motion, sänd den till This is a mailto link så att den har kommit in senast 5 februari 2021.

Varmt välkommen till årsmötet!

Dagordning

§1 Mötet öppnas

§2 Val av ordförande för mötet

§3 Val av sekreterare för mötet

§4 Fastställande av röstlängd

(Alla närvarande som är över 15 år och som har betalat medlemsavgiften skriver på röstlängden. För att vara röstberättigad måste du ha varit medlem i minst en månad den dagen som årsmötet är.)

§5 Val av justerare och rösträknare (2+1)

§6 Godkännande av dagordning

§7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

§8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse läses upp

§9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelse läses upp

§10 Fastställande av balansräkning och resultaträkning

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

§13 Val av ordförande för föreningen (på ett år)

§14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

§15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

§16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen

§17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

§18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

§19 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedning

§20 Val av ombud till SVRF:s och distriktets allmänna mötet och ev. andra möten där föreningen har rätt att representeras med ombud

§21 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

§24 Behandling av inkomna av motioner och styrelseförslag

§25 Mötet avslutas

Uppdaterad: 13 JAN 2021 22:18 Skribent: Styrelsen
E-post: Adressen Gömd

 Vi är en kvalitetsmärkt ridskola som är öppen för alla, oavsett om du är tjej eller kille, ung eller gammal, med eller utan häst. Alla är lika välkomna!


Postadress:
Torsby RK - Ridsport
Röbjörkeby 11
68592 Torsby

Besöksadress:
Röbjörkeby 11
68592 Torsby

Kontakt:
Tel: 0706612995
E-post: torsbyridklubb@telia...

Olycksfallsförsäkring Folksam

facebook-button