Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 28 mars 2020 kl. 16


Du som är medlem i Torsby ridklubb hälsas varmt välkommen till årsmöte lördagen 28 mars 2020 kl. 16 på Prostgårdslagårn. Vi vill även påminna om att motioner ska vara inskickade eller lämnade till klubben senast tre veckor innan årsmötet, dvs senast lördagen den 7 mars.

Vi ska äta go´mat, så anmäl dig senast torsdag 26 mars.

Vi tänkte bjuda på mat under årsmötet, så därför ber vi dig som tänker komma att du anmäler dig till vår styrelsemail This is a mailto link så vet vi hur mycket vi ska köpa hem :).

Vill du sända in en motion, sänd den till styrelsemailen This is a mailto link.

Varmt välkommen till årsmötet!

Dagordning

§1 Mötet öppnas

§2 Val av ordförande för mötet

§3 Val av sekreterare för mötet

§4 Fastställande av röstlängd

(Alla närvarande som är över 15 år och som har betalat medlemsavgiften skriver på röstlängden. För att vara röstberättigad måste du ha varit medlem i minst en månad den dagen som årsmötet är.)

§5 Val av justerare och rösträknare (2+1)

§6 Godkännande av dagordning

§7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

§8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse läses upp

§9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelse läses upp

§10 Fastställande av balansräkning och resultaträkning

§11 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

§13 Val av ordförande för föreningen (på ett år)

§14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

§15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

§16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektionen

§17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

§18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

§19 Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedning

§20 Val av ombud till SVRF:s och distriktets allmänna mötet och ev. andra möten där föreningen har rätt att representeras med ombud

§21 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

§22 Revidering/uppdatering av föreningens stadgar
(Här finner du nu gällande stadgar. Inom kort kommer Ridsportförbundets förslag till stadgar att läggas här på hemsidan.)

§23 Behandling av inkomna av motioner och styrelseförslag

§24 Mötet avslutas

Uppdaterad: 29 FEB 2020 18:52 Skribent: Annette Lauritzen
Epost: Adressen Gömd

 Vi är en kvalitetsmärkt ridskola som är öppen för alla, oavsett om du är tjej eller kille, ung eller gammal, med eller utan häst. Alla är lika välkomna!


Postadress:
Torsby RK - Ridsport
Röbjörkeby 11
68592 Torsby

Kontakt:
Tel: 056012995
E-post: This is a mailto link

Olycksfallsförsäkring Folksam

facebook-button